شورای داوران

رسول رازی

زاده ارومیه هستند و از دوران دانش آموزی با هدایت و راهنمایی سرور قدرت اله جعفری – مسئول وقت تشکیلات حزب پان ایرانیست در آذربایجان غربی و کردستان – به حزب پیوستند.

پس از تحصیل در دانشکده حقوق دانشگاه تهران، سالهاست که به عنوان وکیل پایه یک دادگستری در بخشهای حقوق وزارت نفت فعالیت می کنند.

ایشان در کنگره نهم حزب پان ایرانیست، به عضویت شورای داوران حزب برگزیده شدند و از همان آغاز ریاست این شورا را عهده دار می باشند.


مهندس فضل اله امینی

زاده اراک هستند و آغازگر کوششهای پان ایرانیستی در هنرسرای عالی تهران (دانشگاه علم و صنعت کنونی) بوده اند. پس از فارغ التحصیلی و استخدام ایشان در کارخانه آلومینیوم سازی اراک، این شهر به یکی از قطبهای پان ایرانیست مبدل گردید و با تشکیل سندیکای کارگران کارخانه، ریاست سندیکا، نمایندگی کارگران و پرسنل کارخانه آلومینیوم سازی اراک را عهده دار شدند.

ایشان همچنین از مترجمان زبده کتابهای بسیار در امور مدیریت و نیز از جمله نویسندگان نشریات اقتصادی هستند.


دکتر عبدالرضا باستانی

زاده اهواز هستند و جراح چشم پزشک و استاد و رییس پیشین دانشکده پزشکی دانشگاه جندی شاپور می باشند که از دوران دانش آموزی به حزب پان ایرانیست پیوستند.

دکتر باستانی در کنگره هفتم حزب، به عضویت شورایعالی رهبری حزب پان ایرانیست برگزیده شدند و تا کنگره نهم عضو این شورا بودند. در کنگره نهم به عضویت شورای داوران حزب برگزیده شدند.


غلام حسین آصف

از نوجوانی به عضویت حزب پان ایرانیست درآمدند و در پی توطئه نافرجام تجزیه بحرین و طرح استیضاح فراکسیون پارلمانی حزب پان ایرانیست علیه دولت هویدا، ایشان از جمله نیروهای حزبی بودند که از خوزستان به قزوین تبعید شدند.

ایشان نیز از برگزیدگان کنگره نهم حزب به عنوان عضو شورای داوران می باشند و پس از درگذشت شادروان دکتر ابراهیم میرانی در سال 1388 مسئولیت اداره تشکیلات حزب پان ایرانیست را در خوزستان عهده دار شدند.


مسعود جهان نما

اهل شیراز هستند و از دوران دانش آموزی به صفوف حزب پان ایرانیست پیوستند. ایشان کارشناس کتابداری و کارشناس ارشد حقوق و و کیل پایه یک دادگستری می باشند و از برگزیدگان کنگره نهم حزب، به عنوان عضو شورای داوران هستند.