مسئولان شهرستان ها

مهندس ابراهیم قیاسیان / دفتر مرکزی تهران (پایگاه سیاوش)

 

 

 

 

 

غلام حسین آصف / مسئول استان خوزستان

 از نوجوانی به عضویت حزب پان ایرانیست درآمدند و در پی توطئه نافرجام تجزیه بحرین و طرح استیضاح فراکسیون پارلمانی حزب پان ایرانیست علیه دولت هویدا، ایشان از جمله نیروهای حزبی بودند که از خوزستان به قزوین تبعید شدند.

ایشان نیز از برگزیدگان کنگره نهم حزب به عنوان عضو شورای داوران می باشند و پس از درگذشت شادروان دکتر ابراهیم میرانی در سال 1388 مسئولیت اداره تشکیلات حزب پان ایرانیست را در خوزستان عهده دار شدند.
 

حسن حیدری / مسئول شهرستان آبادان

 

 

 

 

 

اسماعیل رحیمی / مسئول تشکیلات آذربایجان و کردستان

 

 

 

 

 

خلیل طلایی / مسئول استان گلستان

 

 

 

 

 

ضرغامی / مسئول استان لرستان

امیری / مسئول شهرستان شیراز

کیومرث پشتکوهی / مسئول شهرستان شاهین شهر