رهبر جاوید حزب پان ایرانیست


 
اندیشمند شهید حزب پان ایرانیست


عضویت در خبر نامه
 
در هیاهوی انتخابات(!) همچنان شاهد فشار بر هموندان حزب پان ایرانیست هستیم
  پاینده ایران   سرور سامان آریامن ماه هاست که در زندان اهواز دوران حبس خود را بدون برخورداری از کوچک ترین امکانات می گذراند. ایشان در زمان بازداشت در ۱۷ آبان 1390 به مدت یک ماه در سلول انفرادی تحت شدیدترین فشارها بوده و با شیوه دادرسی غیر قابل قبول به ۱۸
آش شور شوراها!
همه آمده اند، از هر چهره ای؛ دلال املاک و کارمند شهرداری، عضو سابق و کنونی شورای اسلامی شهر، قاری قرآن و مداح اهل بیت، سردار بسیج و سپاه، ملا و مؤذن، نوحه خوان و روضه خوان، رئیس هیئت مذهبی و سرپرست کاروان زیارتی و حج، معلم متعهد و استاد
کاندیداها در محضر خدا و ملت
پاینده ایران   در اردیبهشت سال ١٣٩٦ شش نفر از مسئولین بلندپایه جمهورى اسلامى به نام نامزد انتخاباتى بعد از عبور از صافى شوراى نگهبان به ملت ایران معرفى شدند. این شش نفر در سه نشست مناظره اى در محضر خداوند و ملت شریف ایران براى پیشى گرفتن از رقباى خود و
دفاع، حمله می کند؛ نه به بد، نه به بدتر
انتخابات در ماهیت خود نوعی دگرگونی مدنی - سیاسی برای ایجاد تغییر حقیقی در ساختار حقوقی نظامات استقرار یافته است که در اولین خطور ذهنی پس از بیان لفظ آن، انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و دیگر اجزاء سازمان دهنده حاکمیت متبادر می گردد. در صورت ظاهر مسئله انتخابات امری بدیهی است
"نه" به انتخابات غیر ملی
  پاینده ایران باز هم موسم انتخاباتی دیگر با همان ساز و کار همیشگی و غیر آزاد فرا رسید. انتخابات ریاست جمهوری در حالی برگزار می شود که همانند گذشته احزاب ملی، اشخاص میهن پرست و اقلیت های مذهبی از شرکت در آن محروم و هیچیک از وعده های حاکمیت در تمامی
آنچه از مناظره کاندیداها آموختیم
اولین مناظره شش تن کاندیداهای ریاست جمهوری روز جمعه برگزار شد، مناظره ای بین آن دسته از دولتمردان نظام اسلامی که وفاداریشان به اسلام، قانون اساسی، و حکومت ولایی مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته و ظاهراً شرایط لازم را برای احراز مقام ریاست جمهوری اسلامی دارند. آن ها بدون
     آش شور شوراها!
همه آمده اند، از هر چهره ای؛ دلال املاک و کارمند شهرداری، عضو سابق و کنونی شورای اسلامی شهر، قاری قرآن و مداح اهل بیت، سردار بسیج و سپاه، ملا و مؤذن، نوحه خوان و روضه خوان، رئیس هیئت مذهبی و سرپرست کاروان زیارتی و حج، معلم متعهد و استاد سهمیه ای دانشگاه، رئیس فلان مؤسسه و بنیاد انقلابی، شاعر انقلابی و هنرپیشه مکتبی، ورزشکار، خانه دار و... . برای عکاس ژستی می گیری و شعر نو یا آیه ای زیر عکس اضافه می کنی، بقیه فضای پوستر و بنر را با وعده و شعار و برنامه بدون ضمانت پر کن؛ ...
 مصطفا لطفی کیان
     کاندیداها در محضر خدا و ملت
پاینده ایران   در اردیبهشت سال ١٣٩٦ شش نفر از مسئولین بلندپایه جمهورى اسلامى به نام نامزد انتخاباتى بعد از عبور از صافى شوراى نگهبان به ملت ایران معرفى شدند. این شش نفر در سه نشست مناظره اى در محضر خداوند و ملت شریف ایران براى پیشى گرفتن از رقباى خود و راهیابى به کرسى صدارت دست به اعتراف زدند وهرکدام دیگرى را مسبب کژى و کاستى و اختلاس و کشت و کشتار دگراندیشان و حیف و میل و غارت اموال عمومى، دانست و بیکارى، بى بند و بارى، عدم مدیریت ادارى و هرآنچه را که جامعه را به سوى نابودى اخلاقى، ...
 زهرا صفارپور
     دفاع، حمله می کند؛ نه به بد، نه به بدتر
انتخابات در ماهیت خود نوعی دگرگونی مدنی - سیاسی برای ایجاد تغییر حقیقی در ساختار حقوقی نظامات استقرار یافته است که در اولین خطور ذهنی پس از بیان لفظ آن، انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و دیگر اجزاء سازمان دهنده حاکمیت متبادر می گردد. در صورت ظاهر مسئله انتخابات امری بدیهی است برای همه آحاد جامعه که نسبت به سرنوشت میهن، ملت و دولت خود احساس مسئولیت می کنند، در آن شرکت نموده و به نماینده یا نمایندگان حزب متبوع خود و یا اشخاصی با پیشینه، عملکرد، و برنامه های درست و مشخص که به دیدگاه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ...
 بیژن جانفشان
     آنچه از مناظره کاندیداها آموختیم
اولین مناظره شش تن کاندیداهای ریاست جمهوری روز جمعه برگزار شد، مناظره ای بین آن دسته از دولتمردان نظام اسلامی که وفاداریشان به اسلام، قانون اساسی، و حکومت ولایی مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته و ظاهراً شرایط لازم را برای احراز مقام ریاست جمهوری اسلامی دارند. آن ها بدون استثناء از مردان انقلاب و ستیزه گران با غرب و شرق و از براندازان نظام گذشته و صاحبان کرسی و مقام در جمهوری اسلامی به شمار می روند و از برکت نظام دانشگاهی نیز صاحب مدارک تحصیلی دکترا شده اند. در حقیقت آس های نظام هستند که معرفی شده اند ...
 منوچهر یزدی
     اکنون‌ نوبت ترکیه است
اسلام بازیچه سیاست بازان است؛ یکی داعش می شود، یکجا جمهوری اسلامی، جای دیگر طالبان و القاعده، جای دیگر عربستان، و اکنون نوبت ترکیه است که با نام اسلام آزادی ها را به مسلخ ببرد. دانش ناسیونالیسم به ما می گوید جهان، جهان ملت هاست. بیداری و آگاهی ملی در ایران و جهان در حال رشد است. یکی از نتایج این رشد این خواهد بود که ملت ها ارزش داشته ها و موقعیت خود را بدانند و خود را درگیر ایدئولوژی ها، تنش­ها و جنگ های بی ثمر و ویرانگر نسازند و با تعامل با یکدیگر به ساخت و آبادی میهن ...
 مصطفا لطفی کیان
     تكرار خطای دوباره ما را نسزد
پاینده ایران ملت شریف ایران، این روزها شاهد نام نویسى طیف هاى مختلفى در ستاد انتخابات ریاست جمهورى اسلامى دوره دوازدهم (اردیبهشت ١٣٩٦) هستیم که به شعبده بازى مى ماند تا بار دگر مردم ایران را به پاى صندق هاى رأى آورده و با انتخاب بد از بدتر، چهار سال دیگر ایران را با چالش هاى بیشترى روبرو سازند. به راستى وقت آن نرسیده که ملت بزرگوار ایران اندکى به عملکرد ناصواب ٣٨ ساله عوامل جمهورى اسلامى نظرى افکنند تا دریابند که این حکومت و عوامل وابسته به آن هرروز بیشتر از پیش موجب نابودى ارزش هاى انسانى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى، وسیاسى ...
 زهرا صفارپور
     ایران بر سر دو راهی تاریخ
بار دیگر کارگزاران نظام جمهوری اسلامی با بهره جویی از فرصت طلایی انتخابات به مصادره رسانه ها و تریبون های سراسر کشور پرداخته اند تا با ایجاد رقابت های سیاسی و نزاع های مصلحتی و جناح بندی های درون گروهی به پاک کردن حافظه تاریخی مردم غارت شده و ستمدیده دست یازیده و از این طریق به هیئت حاکمه مشروعیت بخشند. اما حزب پان ایرانیست با درک رسالت تاریخی و احساس مسئولیتی که نسبت به سرنوشت ملت ایران دارد به تبیین یکی از مهم ترین تفاوت های انتخابات این دوره با ادوار گذشته پرداخته و خواستار بیداری و آگاهی مردمی ...
 منوچهر یزدی
     عریانی بیشتر سیاست ترکیه: می خواهد محصول مزرعه حکومت اسلامی را برداشت کند!
رجب طیب اردوغان در جدیدترین سخنان خویش همانند روند چند سال اخیر، جمهوری اسلامی را متهم به سیاست ناسیونالیسم فارسی کرده است. وی در ادامه به گونه آشکار به سیاست خویش بر تحریک آذری ها در ایران اشاره کرد. او در واقع از سیاست چند دهه گذشته کشورش در راستای گسترش پانترکیسم و الحاق گری در شمال غرب ایران پرده برداری نمود. هر ناظر بی طرفی نیک می داند که ادعای اردوغان در مورد سیاست ناسیونالیسم فارسی کاملاً پوچ و بی اساس است چون چیزی به نام ناسیونالیسم فارسی اساساً وجود خارجی ندارد. همچنین کمتر کسی است که نداند جمهوری اسلامی ...
 شهرام اردشیرنیا
     آقای خامنه ای کمی هم دیپلمات باشید!
نوروز امسال مانند سال های گذشته آقای خامنه ای سخنانی در مشهد ایراد کرد که همچنان تکرار دغدغه های گذشته بود. اما از آنجا که مقام رهبری با مصاحبه و گفتمان رودررو با اهل قلم و رسانه ها میانه ای ندارند لذا پرسش هایی که پس از هر سخنرانی در ذهن شنونده نقش می بندد بی پاسخ می مانند و توصیه های ایشان نیز در حد حرف و حدیث میان انبوه خطبه ها و سخنرانی ها گم می شود که در این بین مسئولان به راه خود ادامه می دهند و مشکلات و معضلات نیز روی شانه های بی رمق ...
 منوچهر یزدی
     نوزده فروردین، فروردینگان گرامی باد
در زیر هر وجب از خاک مقدس ایران پیکرهایی به خون غلطیده اند که استخوان آن ها ستون های استوار موجودیت و هویت ایرانی است. ای ایرانی! زمینی که بر آن گام مینهی، آنجا که به دنیا آمده ای و مسکن و مأوا گزیده ای، تنها یک تکه زمین از جهان پهناور نیست. ایران، این رویشگاه فرهنگ و تمدن و دانش، آوردگاه آزادگان و دلاوران بسیاری در طول تاریخ شکوهمند ایران بوده است که با خون خویش زمین زیر پایت را بارور کرده و جان شیرین را برای پاسداری از آن فدا نموده اند. هزاران بهار و خزان بر تاریخ این سرزمین ...
 سهیل عطشانی
تاریخ آخرین بروزرسانی : پنجشنبه 28 ارديبهشت 1396