چهار سیمای مارکسیسم

 پندم چه دهي نخست خــود را
محــكم كمري ز پند در بـند !
چون خود نكني چنانكه گويي
پــند تو بـود دروغ و تـرفند!

ناصر خسرو

 

 دکتر محمد رضا عاملی تهرانی (آژیر)

 

انتشارات آرمانخواه
تهران 1360 بها 60 ریال

 

 

 
 
صفحه اصلی  بازگشت
 
تاریخ آخرین بروزرسانی : دوشنبه 22 دي 1399