نوشتار ها
رسول رازی
۱۳ خرداد ۱۴۰۰

 اینده ایران

 
اندیشه ملی ایرانیان 
 
وقتی به ایران می اندیشیم، و به وحدت سرزمینی و اتحاد فرهنگی همه سرزمین های ایرانی نشین، هدفی فی نفسه را در نظر گرفته ایم که اصالت دارد. تاریخ ایران نشان می دهد که فرهنگ ایرانی و زبان فارسی در طول هزاره ها سبب وحدت اندیشه ایرانشهری شده است. بنابراین فکر کردن به وحدت و یکپارچگی ایران و دنبال کردن چنین هدفی دارای اصالت است. برعکس،  ایده های جعلی‌ مانند پان ترکیسم یا ایالتی کردن ایران، ایده های وابسته به دشمنان است و با هدف ارضای خواست ها و دسیسه های انیران همراه است. زیرا این ایده ها خلاف مسیر تاریخ ایران را طی می‌کنند. هیچ یک از کسانی که چنین ایده هایی را دنبال می کنند اساسا هدفشان یکپارچگی ایران نیست، بلکه در جهت اهداف دیگر سالارانه حرکت می کنند. اما پان ایرانیسم یک مفهوم خود آیینی است. هدفی جز سربلندی و سرافرازی ایران ندارد. دیگر ایده های ساختگی هدفی جز ارضای توطئه‌های دشمنان ایران ندارند. مزدبگیر هستند و برای دیگران کار می کنند.  نه برای هدف والا، یعنی ایران.
بنابراین، اندیشه ایرانشهری و پان ایرانیسم، حتی اگر حاکمیت های وابسته به ایدئولوژی های جعلی و وارداتی مانع توسعه آن شوند، واجد جنبه های ملی و اخلاق ملی ایران است و پیروزی چنین اندیشه ای بناچار حکم تاریخی سرنوشت ایران است.
تکلیف ما ایرانیان، دنبال کردن اندیشه ایران بزرگ و پان ایرانیسم است. این یک تکلیف تاریخی و اخلاقی برای همه ایرانیان است. پس باید به دور بریزیم افکار منتسب به ایدئولوژی های وارداتی و یا وابسته به غیر ایرانیان را.
 
#ایرانبزرگآرمانبزرگمیخواهد 
 
@paniranist_party
 
توجیه قرارداد ۲۵ ساله، تولید ۱۰ میلیون بشکه نفت در روز؟! چهاردم تیر ۱۳۹۹
پارادوکس امنیت و ناامنی؛ تحریم و صدور نفت ششم تیر ۱۳۹۹
پارادوکس امنیت و ناامنی؛ تحریم و صدور نفت ششم تیر ۱۳۹۹
دست‌های خون آلود نو‌عثمانی یکم تیر ۱۳۹۸
کلید مسکن، نزد وزیر مسکن ۲۳ خرداد ۱۳۹۹
دادرسان جوان - ۴ ۱۶ خرداد ۱۳۹۹
آیا دزد، وارد مجلس می شود یا در مجلس دزد می شود؟ ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
دادرسان جوان ۴ ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
آیا دزد، وارد مجلس می شود یا در مجلس دزد می شود؟ ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
هزینه دفاع از دولت
فیلترینگ و گردش آزاد اطلاعات
دادرسان جوان ۳
دادرسان جوان ۲
دادرسان جوان
دیوان عدالت اداری و قوم گرایی
سردار نگران است 23 تیر 1398
تله ناسیونالیسم 15 تیر 1398
مذاکره یا معامله؟ 8 خرداد 1398
صفر قهرمانی، قهرمان روشنفکران ایرانی؛ از تجزیه طلبی تا کارهای تروریستی 7 خرداد 1398
دگر بار يادى از آموزگار شهيد پان ايرانيسم، سرور دكتر عاملى تهرانی (آژير) 18 اردیبهشت 1398
 
صفحه اصلی  بازگشت
 
تاریخ آخرین بروزرسانی : سه شنبه 29 شهريور 1401