نوشتار ها
رسول رازی
۱۳ خرداد ۱۴۰۰

 اینده ایران

 
اندیشه ملی ایرانیان 
 
وقتی به ایران می اندیشیم، و به وحدت سرزمینی و اتحاد فرهنگی همه سرزمین های ایرانی نشین، هدفی فی نفسه را در نظر گرفته ایم که اصالت دارد. تاریخ ایران نشان می دهد که فرهنگ ایرانی و زبان فارسی در طول هزاره ها سبب وحدت اندیشه ایرانشهری شده است. بنابراین فکر کردن به وحدت و یکپارچگی ایران و دنبال کردن چنین هدفی دارای اصالت است. برعکس،  ایده های جعلی‌ مانند پان ترکیسم یا ایالتی کردن ایران، ایده های وابسته به دشمنان است و با هدف ارضای خواست ها و دسیسه های انیران همراه است. زیرا این ایده ها خلاف مسیر تاریخ ایران را طی می‌کنند. هیچ یک از کسانی که چنین ایده هایی را دنبال می کنند اساسا هدفشان یکپارچگی ایران نیست، بلکه در جهت اهداف دیگر سالارانه حرکت می کنند. اما پان ایرانیسم یک مفهوم خود آیینی است. هدفی جز سربلندی و سرافرازی ایران ندارد. دیگر ایده های ساختگی هدفی جز ارضای توطئه‌های دشمنان ایران ندارند. مزدبگیر هستند و برای دیگران کار می کنند.  نه برای هدف والا، یعنی ایران.
بنابراین، اندیشه ایرانشهری و پان ایرانیسم، حتی اگر حاکمیت های وابسته به ایدئولوژی های جعلی و وارداتی مانع توسعه آن شوند، واجد جنبه های ملی و اخلاق ملی ایران است و پیروزی چنین اندیشه ای بناچار حکم تاریخی سرنوشت ایران است.
تکلیف ما ایرانیان، دنبال کردن اندیشه ایران بزرگ و پان ایرانیسم است. این یک تکلیف تاریخی و اخلاقی برای همه ایرانیان است. پس باید به دور بریزیم افکار منتسب به ایدئولوژی های وارداتی و یا وابسته به غیر ایرانیان را.
 
#ایرانبزرگآرمانبزرگمیخواهد 
 
@paniranist_party
 
کارت های اسراییل برای شکست مذاکرات 27 تیر 1393
افزایش بی مهار جمعیت یا تنظیم جمعیت ؟ 25 تیر 1393
باز در این کشور چه خبر است؟ 13 تیر 1393
گربه سیاه روی شیروانی داغ خانه ما 7تیر 1393
گزینه مذهب برای زدودن هویت و مدنیت ایرانیان اول تیر ماه 1393
داعش یک خطر است یا فرصت؟ 24خرداد 1393
چه کسی حکومت میکند ؟ 20خرداد1393
وقایع 28 امرداد 1332 در گفت و گو با شهرام یزدی - بخش هشتم 15 خرداد 1393
چرا دکتر عاملی را کشتند...؟! (بخش دوم) 5 خرداد 1393
پرچم ایران قابل ابزاری و سلیقه ای شدن نیست 23 اردیبهشت 1393
چرا دکتر عاملی را کشتند؟! و چرا از تکرار نامش می هراسند؟ (بخش نخست) 17 اردیبهشت 1393
به ایران بیندیشید 15 اردیبهشت 1393
استعفای نخست وزیر کره 11 اردیبهشت 1393
روز خلیج فارس بر ملت بزرگ ایران مبارک باد 11 اردیبهشت 1393
رای کبود به حکومت در یک فراخوان ملی 6 اردیبهشت 1393
آیا زندانیان سیاسی حقوقی دارند؟ 2 اردیبهشت 1393
یاد باد آن روزگاران یاد باد 27 فروردین 1393
خط کشی میان اقوام و جداانگاری ایرانیان از هم، نوعی از نژادپرستی است. پان ایرانیسم هیچ گونه نژادپرستی را تحمل نخواهد کرد 24 فروردین 1393
سرزمین پاکستان، اردوگاه تحجر و تروریسم 13 فروردین 1393
به عمل کار بر آید به سخندانی نیست... 11 فروردین 1393
 
صفحه اصلی  بازگشت
 
تاریخ آخرین بروزرسانی : پنجشنبه 21 مرداد 1400