نوشتار ها
رسول رازی
۱۳ خرداد ۱۴۰۰

 اینده ایران

 
اندیشه ملی ایرانیان 
 
وقتی به ایران می اندیشیم، و به وحدت سرزمینی و اتحاد فرهنگی همه سرزمین های ایرانی نشین، هدفی فی نفسه را در نظر گرفته ایم که اصالت دارد. تاریخ ایران نشان می دهد که فرهنگ ایرانی و زبان فارسی در طول هزاره ها سبب وحدت اندیشه ایرانشهری شده است. بنابراین فکر کردن به وحدت و یکپارچگی ایران و دنبال کردن چنین هدفی دارای اصالت است. برعکس،  ایده های جعلی‌ مانند پان ترکیسم یا ایالتی کردن ایران، ایده های وابسته به دشمنان است و با هدف ارضای خواست ها و دسیسه های انیران همراه است. زیرا این ایده ها خلاف مسیر تاریخ ایران را طی می‌کنند. هیچ یک از کسانی که چنین ایده هایی را دنبال می کنند اساسا هدفشان یکپارچگی ایران نیست، بلکه در جهت اهداف دیگر سالارانه حرکت می کنند. اما پان ایرانیسم یک مفهوم خود آیینی است. هدفی جز سربلندی و سرافرازی ایران ندارد. دیگر ایده های ساختگی هدفی جز ارضای توطئه‌های دشمنان ایران ندارند. مزدبگیر هستند و برای دیگران کار می کنند.  نه برای هدف والا، یعنی ایران.
بنابراین، اندیشه ایرانشهری و پان ایرانیسم، حتی اگر حاکمیت های وابسته به ایدئولوژی های جعلی و وارداتی مانع توسعه آن شوند، واجد جنبه های ملی و اخلاق ملی ایران است و پیروزی چنین اندیشه ای بناچار حکم تاریخی سرنوشت ایران است.
تکلیف ما ایرانیان، دنبال کردن اندیشه ایران بزرگ و پان ایرانیسم است. این یک تکلیف تاریخی و اخلاقی برای همه ایرانیان است. پس باید به دور بریزیم افکار منتسب به ایدئولوژی های وارداتی و یا وابسته به غیر ایرانیان را.
 
#ایرانبزرگآرمانبزرگمیخواهد 
 
@paniranist_party
 
خط آهن بندر امیرآباد – دامغان - بافق (تأثیرات و مزایای ملی، منطقه ای و فرامنطقه ای آن) 14 مهر 1394
پاسخی کوتاه به نویسندگان سایت "عصر سیاست" 6 مهر 1394
من کُردم و هشدار می دهم...! 7 مهر 1395
نیم قرن با پان ایرانیسم، یزدی با پان ایرانیسم به پا خاست! 26 امرداد 1394
نگاه چپ به وحدت ملی و تمامیت ارضی ایران 26 امرداد 1394
نقش دانشگاه در زندگی ملت ایران چه بوده است؟ 26 امرداد 1394
تحلیلی بر توافق جامع همکاری وین (بخش سوم) 7 امرداد 1394
تحلیلی بر توافق جامع همکاری وین (بخش دوم) 7 امرداد 1394
تحلیلی بر توافق جامع همکاری وین (بخش نخست) 7 امرداد 1394
درسی که نیاموختند و نمی آموزند 15 تیر 1394
اینان دقیقاً نشانی خودشان را می دهند 11 تیر 1394
بررسی چند ابهام مهم فنی و حقوقی و سیاسی در موضوع "توافق هسته ای ایران و گروه 5+1" و بیانه لوزان 5 تیر 1394
تشییع پیکر پاک 175 غواص شهید 27 خرداد 1394
رویکرد به منافع ملی 17 خرداد 1394
فقط آب می خواهیم...! 12 خرداد 1394
سالروز شهادت "علیرضا رئیس" 9 خرداد 1394
فرهنگ ایرانشهری (بخش نخست) 4 خرداد 1394
خصوصی سازی آموزش و پرورش، مفسده فکری جدیدی که حاکمیت فرقه ای برای ستم به ملت بزرگ ایران طراحی کرده است 22 اردیبهشت 1394
چنگ اندازی به چهره های تاریخی ایران. چرا خشایارشا؟ 22 اردیبهشت 1394
فردا خیلی دیر است! ایران به یک باز نگری تاریخی نیاز دارد 5 اردیبهشت 1394
 
صفحه اصلی  بازگشت
 
تاریخ آخرین بروزرسانی : دوشنبه 13 فروردين 1403