نوشتار ها
رسول رازی
۱۳ خرداد ۱۴۰۰

 اینده ایران

 
اندیشه ملی ایرانیان 
 
وقتی به ایران می اندیشیم، و به وحدت سرزمینی و اتحاد فرهنگی همه سرزمین های ایرانی نشین، هدفی فی نفسه را در نظر گرفته ایم که اصالت دارد. تاریخ ایران نشان می دهد که فرهنگ ایرانی و زبان فارسی در طول هزاره ها سبب وحدت اندیشه ایرانشهری شده است. بنابراین فکر کردن به وحدت و یکپارچگی ایران و دنبال کردن چنین هدفی دارای اصالت است. برعکس،  ایده های جعلی‌ مانند پان ترکیسم یا ایالتی کردن ایران، ایده های وابسته به دشمنان است و با هدف ارضای خواست ها و دسیسه های انیران همراه است. زیرا این ایده ها خلاف مسیر تاریخ ایران را طی می‌کنند. هیچ یک از کسانی که چنین ایده هایی را دنبال می کنند اساسا هدفشان یکپارچگی ایران نیست، بلکه در جهت اهداف دیگر سالارانه حرکت می کنند. اما پان ایرانیسم یک مفهوم خود آیینی است. هدفی جز سربلندی و سرافرازی ایران ندارد. دیگر ایده های ساختگی هدفی جز ارضای توطئه‌های دشمنان ایران ندارند. مزدبگیر هستند و برای دیگران کار می کنند.  نه برای هدف والا، یعنی ایران.
بنابراین، اندیشه ایرانشهری و پان ایرانیسم، حتی اگر حاکمیت های وابسته به ایدئولوژی های جعلی و وارداتی مانع توسعه آن شوند، واجد جنبه های ملی و اخلاق ملی ایران است و پیروزی چنین اندیشه ای بناچار حکم تاریخی سرنوشت ایران است.
تکلیف ما ایرانیان، دنبال کردن اندیشه ایران بزرگ و پان ایرانیسم است. این یک تکلیف تاریخی و اخلاقی برای همه ایرانیان است. پس باید به دور بریزیم افکار منتسب به ایدئولوژی های وارداتی و یا وابسته به غیر ایرانیان را.
 
#ایرانبزرگآرمانبزرگمیخواهد 
 
@paniranist_party
 
وقایع 28 امرداد 1332 در گفتگو با شهرام یزدی - بخش هفتم 26 دی 1392
اپیدمی دروغ و سونامی فساد 22 دی 1392
منافع ملی چیست؟ 20 دی 1392
آیا فساد امنیت کشور را به خطر نینداخته است؟ 18 دی 1392
مجموعه تصاویری کم نظیر از رهبر نهضت پان ایرانیسم، سرور محسن پزشکپور 12 دی 1392
کنگره های حزب پان ایرانیست 10 دی 1392
آیا نطق پزشکپور فرمایشی بود؟!! 4 آذر 1392
شماره تازه ی نشریه « حاکمیت ملت » منتشر شد 28 آذر 1392
انتشار « تاریخچه مختصر حزب پان ایرانیست » 27 آذر 1392
سیاست تنش زدایی یا مماشات؟! 25 آذر 1392
وقایع 28 امرداد 1332 در گفتگو با شهرام یزدی - بخش ششم 22 آذر 1392
برای ماندلا : مرده آنست که نامش به نکویی نبرند! 15 آذر 1392
توافق نامه ژنو سه و منافع ملی : واقعیت ها و ایده آل ها 10 آذر 1392
امیدی را که در دل ها پدید آمده ارج نهید و پاسداری کنید 5 آذر 1392
وقایع 28 امرداد 1332 در گفتگو با شهرام یزدی - بخش پنجم 24 آبان 1392
ورود آمریکا به صحنه سیاست ایران 18 آبان 1392
مدیریت آب، شاخص مدیریت منابع طبیعی کشور 18 آبان 1392
نامه به آقای دکتر روحانی، رییس جمهور اسلامی 10 آبان 1392
کورش بزرگ که بود؟ 6 مهر 1392
وقایع 28 امرداد 1332 در گفتگو با شهرام یزدی - بخش چهارم 24 مهر 1392
 
صفحه اصلی  بازگشت
 
تاریخ آخرین بروزرسانی : دوشنبه 13 فروردين 1403